Vimla

 

Vimla blev Svensk Viltspårschampion endast 1 år gammal!
Vimla become Swedish Field Tracking Champion at only 1 year of age!

2008-06-07 6e plats Viltsprås SM - 6th place Swedish Field Tracking Championchip
2008-05-01 5e plats SRRS Västras Viltspårsmästerskap - 5th place Feeld Tracking Championship
2008-04-16 SVCh Svensk Viltspårschampion - SVCh Swedish Field Tracking Champion


Här nedan är alla hennes resultat - Below, all here results i Swedish
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009-05-01
Domare: Björn Johansson
1a pris rörligt viltspår
Teräng: Blandskog
Tid 20min

Omdömme: Spårar bättre och bättre ju längre spåret är.
Ett mycket väl genomfört prov i ett utmärkt tempo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008-11-23
Domare: Björn Johansson
1a pris rörligt viltspår
Teräng: Blandskog
Tid 18min

Omdömme: Startar något försiktigt, men kommer snart igång och spårar utmärkt och spårnoga.
På str3 går hon 30m (viltslag) men återgår efter visst besvär. Ringar v4 (återgång) lätt och spårar
sedan utmärkt till spårslut som hon ringar.
En mycket duktig tik som spårar i ett utmärkt tempo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-11-27
Domare: Walde Dahlstrand
1a pris rörligt viltspår
Vind: Hård
Teräng: Blandskog
Tid 16min

Omdömme: Tar & verkar något tveksam, dock inget som påverkar spårförmågan. Helt perfekt genom v1&2.
Tar några varv på str3, kanske beroende på den hårda vinden. Marktydligt viltslag (älg) vid blodavbrott på str3.
Klarar v3 bra, utmärkt genom v4. Godkänt skottprov. Markerar viltdelen tydligt. Blodavbrott v2, str3, återgång v4.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-11-21
Domare: Roger Skoglund, Svenska Bassetklubben
1a pris rörligt viltspår
Spårförmåga: 5p x 5=25p
Arbetstempo: 6p x 2=12p
Totalt 37p
Tid 18min

Omdömme: En mycket bra hund. Får lite stöd vid viltstörning, för övrigt inga problem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-11-02

Domare: Joakim Lanek, ÖSVK
1a pris ordinarie viltspår
Spårförmåga: 4p x 5 =20p
Arbetstempo: 6p x 2 =12p
Totalt 32p
Tid 26min

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-06-07

6e plats på SRRS Mellans Viltspårs SM

Domare: Ingvar Blom, GÄK
1a pris ordinarie viltspår
Spårförmåga: 5p x 5 =25p
Arbetstempo: 6p x 2 =12p
Totalt 37p
Tid 27min

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-06-02
Domare: Birgitta Lanek
3e pris rörligt prov
Spårförmåga: 1x5=5
Arbetstempo: 6p x 2 =12p
Totalt 17p
Tid 45min

Kritik:
Hudnen är för dagen ej fokuserad på sin uppgift. Spårar mycket osäkert, 2 gånger bakspårar den
ett längre stycke. Får hjälpas tillbaka till spåret 2 gånger av domaren. Tid 45min!
Verkar lida mycket av det varma vädret, +26grader och torra vädret. Bättre lycka nästa gång!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-05-0
1
5e plats på SRRS Västras Viltspårsmästerskap

Domare: Inger Skoglund, SBAK Väst
1a pris ordinarie viltspår
Spårförmåga: 6p x 5 =30p
Arbetstempo: 5p x 2 =10p
Totalt 40p
Tid 15min

Kritik: 
Finslipa tempot och du har en vinnare
Arbetar koncentrerat och målmedvetet hela spåret.

field tracking
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-04-16

Svensk Viltspårschampion SVCh

Domare: Alvar Segerqvist, Svenska Taxklubben
1a pris rörligt viltspår och där med SVCh!
Spårförmåga: 6p x5 =30p
Arbetstempo: 5p x2 =10p
Totalt: 40p
Tid 14min

Kritik:
Har lite bråttom men spårar säkert
.
field tracking
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-04-06

Domare: Alvar Segerqvist, Svenska Taxklubben
1a pris rörligt viltspår!
Spårförmåga: 5p x5 =25p
Arbetstempo: 6p x2 =12p
Totalt: 37p
Tid 16min
Godkännd skottprövning

Kritik:
En trevlig tik som spårar bra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008-04-05
1a pris ordinarie viltspår!
Domare: Mats Jonsson, Svenska Schweisshundklubben
Spårtid: 15 minuter
Godkännd skottprövning

Kritik:
Utmärkt spårförmåga, lämpligt arbetstempo, spårar självständigt och godkännd i skott.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-03-16
Domare: Mikael Hansson, ÖSÄK
Spårförmåga: 3p
Arbetstempo: 5
Totalt: 25p
2a pris Rörligtprov
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vimla klarar anlagsprovet i viltspår!

Domare: Mikael Hansson, ÖSÄK
Spårförmåga 6x5=30, maxpoäng
Arbetstempo 6x2=12, maxpoäng
Summa 42p
Tid 17 minuter