Vimla

Om Vimla
About Vimla

Vimlas viktigheter
Vimlas Importants

Stamtavla
Pedigree

MH-Mentalbeskrivning
Mental test only in SE

 

Arrangör, SRRS
Klubb: Olandstraktens BK

Beskrivare: Juhani Lamminen
Testledare: James De Witt
             
Kod Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Beskrivning Protokoll MH
1a Kontakt hälsning 4 3,7 0,3
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
1b Kontakt samarb. 2 3,2 -1,2
Följer med motvilligt.
1c Kontakt hantering 5 3 2
Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende
2a Lek 1 leklust 4 3,2 0,8
Startar snabbt, leker aktivt.
2b Lek 1 gripande 4 2,7 1,3
Griper direkt med hela munnen.
2c Lek 1 grip/dragk 2 1,8 0,2
Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.
3a2 Förföljande 1a gången 4 2,4 1,6
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Förföljande 2a gången 4 2,4
1,6
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
3b2 Gripande 1a gången 2 1,6 0,4
Griper inte, nosar på föremålet.

Gripande 2a gången 4 1,6 2,4
Griper direkt, släpper.

Tjoho, här kommer Vimla i rasande fart. Jakt, en av mina paradgrenar ;)

4 Aktivitet 3 2,8 0,2
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Händer ju inte mycket kul här inte...käka lite gräs kanske.

5a Avst.lek intresse 3 2,7 0,3
Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.
5b Avst.lek hot/aggr 1 1,8 -0,8
Visar inga hotbeteenden.
5c Avst.lek nyfiken 1 1,5 -0,5
Går inte fram till figuranten.
5d Avst.lek leklust 1 1,3 -0,3
Visar inget intresse.
5e Avst.lek samarb. 1 1,3 -0,3
Visar inget intresse.

Mycket spännandeHohoo kom fram då..


6a Överr. rädsla 4 3,6 0,4
Flyr högst 5 meter.
6b Överr. hot/agg 2 1,9 0,1
Visar enstaka hotbeteenden.

Swich swoch, Vimla snabbare än blixten :)

6c Överr. nyfikenhet 1 2,4 -1,4
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.
6d Överr. kv. rädsla 3 2 1
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
6e Överr. kv. intr. 1 1,6 -0,6
Visar inget intresse.

Konstiga gubbar hängandes i träd...Söndagsprommenad, trivs här bakom matte, 'syns inte fins inte' ;)


7a Ljud rädsla 2 2,8 -0,8
Hukar sig och stannar.
7b Ljud nyfikenhet 3 3,3 -0,3
Går fram till skramlet när föraren står bredvid
7c Ljud kv. rädsla 1 1,6 -0,6
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
7d Ljud kv. intresse 3 1,5 1,5
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Kastruller?! Här i skogen?! Mums nu blir de käk!

8a Spöken hot/agg 2 2,6 -0,6
Visar enstaka hotbeteenden.
8b Spöken kontroll 4 3,7 0,3
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

2 lakan i skogen, va gör dom här?

8c Spöken rädsla 4 3,6 0,4
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
8d Spöken nyfikenhet 1 2,3 -1,3
Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. Går inte fram i tid.
8e Spöken kontakt 3 3,1 -0,1
Besvarar kontakten från figuranten.

Visste väl att de va ni hela tiden...eller?!

9a Lek 2 leklust 4 2,6 1,4
Startar snabbt, leker aktivt
9b Lek 2 gripande 3 2,1 0,9
Griper tveksamt eller med framtänderna.

Den e min den e min den e min, ge hit!

10 Skott 3 2,1 0,9
Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet.

 

Beskrivningsprotokoll MH
Karanga's Du Vimla Af Lex

1 2 3 4 5
1a Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. 3/3,7 Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren. 3/3,2 Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. 3/3,0 Accepterar, svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a Leker inte. Leker inte, men visar intresse. 2/3,2 Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. 2/2,7 Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c Griper inte. 1/1,8 Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.
3a2 Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. 3/2,4 Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b2 Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. 2/1,6 Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4 Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. 2/2,8 Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. 5/2,7
5b Visar inga hotbeteenden. 1/1,8 Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c Går inte fram till figuranten. 1/1,5 Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d Visar inget intresse. 1/1,3 Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e Visar inget intresse. 1/1,3 Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 3/3,6 Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b Visar inga hotbeteenden. 1/1,9 Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. 4/2,4 Går fram till overallen utan hjälp.
6d Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. 3/2,0 Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e Visar inget intresse. 1/1,6 Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. 2/2,8 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp 5/3,3
7c Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. 2/1,6 Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. 3/1,5 Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. 3/2,6 Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan . Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet. 5/3,7
8c Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. 2/3,6 Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. Går inte fram i tid. Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp. 5/2,3
8e Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. Går inte fram i tid. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. 3/3,1 Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a Leker inte. 1/2,6 Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. 2/2,1 Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet. 4/2,1

Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.